Essay Om Kulturell Identitet

Få hjelp til oppgaven om språk og kulturell identitet, som gitt til eksamen i Norsk sidemål 19. november 2009. I dette gullnotatet viser vi deg hvordan du kan skrive et essay til eksamen i Norsk, og hvordan du kan reflektere rundt emnet språk og kulturell identitet, med utgangspunkt i teksten «Gaska» av Siri Broch Johansen.

Her finner du flere forslag til innfallsvinkler til oppgaven samt ulike momenter fra «Gaska», som du kan bruke når du skal skrive et essay om språk og kulturell identitet. 

Bruk gullnotatet som hjelp og inspirasjon når du skal forberede deg til eksamen i Norsk. Gullnotatet fungerer dessuten utmerket som veiledning til å skrive et essay.

Fakta om teksten «Gaska»

Forfatter: Siri Broch Johansen
Årstall: 1993
Sjanger: Utdrag fra novelle

Oppgaveformulering

Vedlegg: «Gaska» av Siri Broch Johansen, fra novellesamlingen To verdener, 1993

Ta utgangspunkt i teksten, og skriv et essay om språk og kulturell identitet. Du skal bruke noen av tankene i Siri Broch Johansens tekst i essayet ditt.

Oppskrift på essay

I tillegg til dette Gullnotatet, hvor gir vi deg inspirasjon til å skrive et essay med utgangspunkt i teksten «Gaska» av Siri Broch Johansen, har Studienett laget en oppskrift på oppgavetypen essay. Oppskriften gir deg all den informasjonen du trenger for å skrive et essay. 

Se oppskriften her: Essay oppskrift

 

Oppgaven er et essay om identitet og hvordan det forholder seg til dialekten vi snakker. Er dialekten en viktig del av vår identitet som nordmenn?

Essayet drøfter hvorvidt det er galt i forhold til vår identitet å endre dialekt. Det tas utgangspunkt i et leserspørsmål innsendt til Morgenbladet.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Studienetts kommentar

Et flott essay hvor eleven viser kunnskap om språklig variasjon og hva som påvirker talemål og identitet. Eleven trekker inn flere relevante momenter. Teksten har stort sett god oppbygging og godt språk. Drøftingen kan gjerne være enda mer konkret noen steder.

Utdrag

For mange er språk en identitetsmarkør. Det forteller mye om hvem vi er, hvor vi kommer fra og kanskje like mye hvem vi ønsker å være. Hvorfor er det slik og hvorfor er disse to begrepene så viktige for hverandre? I denne oppgaven skal jeg ta utgangspunkt i teksten Er det galt av meg å skifte dialekt? som tar for seg en problemstilling innenfor det å endre dialekt. Jeg skal drøfte forholdet mellom språk og identitet, og direkte og indirekte kommunikasjon.

Er det galt av meg å skifte dialekt? Er et leserspørsmål innsendt til Morgenbladet av ”Gutt 22”. Han forteller i innlegget om hans bekymring for hvilke sanksjoner som kan medføres dersom han endrer sin dialekt. Under hans oppvekst på Sørlandet utviklet han med foreldrenes østlandsdialekt en blandingsdialekt av østlandsk og sørlandsk... Kjøp tilgang for å lese merAllerede medlem? Logg inn

0 thoughts on “Essay Om Kulturell Identitet”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *